زدن

زدن

مسئول:

Stefan Ostermann، Kugelholzstrasse 2a، 94130 Obernzell

تماس با:

استیفن اترمن، Power-Connection.de، Kugelholzstrasse 2a، DE-94130 Obernzell
فون: +49 8591 3590875 فکس: +49 3222 6474131، تلفن: +49 163 1769375
powerCall-Energy.de GmbH در شکل گیری
Proton-Akkumulator.de AG در شکل گیری

ثبت نام:

مجوز تجارت با توجه به §14 یا §55 GewO

مالیات بر ارزش افزوده ID:

DE30 4721 861

شماره شناسایی کسب و کار:

بدون اطلاعات

سازمان نظارت بر:

بدون اطلاعات
Share by: